perspektiv på hiv Perspektiv på hiv

 HEM

 TIDIGARE NUMMER
 ORD & BEGREPP
 OM PPHIV
 E-POST


 

 

bsta lsare

Tidskriften kommer inte längre att göras i pappersform. Artiklar kommer enbart publiceras här på www.pphiv.se.
Den som vill ha en avisering per e-post kan fylla i rutorna nedan så får du ett meddelande när en eller flera nya artiklar läggs ut.

Hälsningar Lars Moberg, redaktör och ansvarig utgivare

Jag vill prenumerera på Perspektiv på hiv.
Namn
E-post


 

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson

Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet i handläggningen och bemötandet av en person som vill göra ett hivtest. Bristerna innebär att vårdcentralerna inte följer lagar och föreskrifter. Patienter får därmed inte den möjlighet till vård och behandling som de har rätt till.

Under sin utbildning till journalister ägnade Kajsa Althén och Fredrik Pettersson någon möda åt att ta reda på inställningen till hivtestning bland vårdcentraler på några håll i landet. Resultatet är av intresse och jag publicerar därför artikeln här.
Lars Moberg

pil Läs artikeln stor okunskap om hivtestningbland landets vårdcentraler

 

Kommentarer till Göran Bratts presentation på Riksstämman för läkare. Nedan kommenteras två posters

Poster 1: Fortsatt överdödlighet bland hivpositiva MSM

Det kan diskuteras om de två presentationer som Göran Bratt gjorde vid Riksstämman för läkare i månadsskiftet november-december 2011 verkligen tarvar några kommentarer men jag skall likväl lägga till några kommentarer. Medförfattarnas namn framgår av texten under respektive rubrik.

Poster lkarstmma hiv 2011

Denna text förorsakade en del massmedial uppmärksamhet och även en del oro hos vissa patienter. Svaren på eventuella frågor står att finna även i den kortfattade texten på postern men låt oss granska vilka prediktorer för överdödlighet som författarna fann.

Rökning är väl känt som en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom men har också betydelse för en del tumörsjukdomar. Det är ju en faktor som knappast kan anses ha ett direkt samband med hivinfektion. Hivpositiva män som har sex med män (MSM) – för den studerade populationen utgörs av sådana män – kan ju lika väl som andra börja röka eller låta bli eller om de redan röker när de får sin hivdiagnos sluta röka eller fortsätta röka. Mitt personliga intryck – och det är inte vetenskap utan just mitt intryck – är den att andelen hivpositiva MSM som röker verkar minska.

Behandling med d4T (Zerit, stavudin) hänger givetvis samman med hivinfektion, eftersom Zerit var ett preparat som kom i bruk vid mitten av 1990-talet och som togs ur bruk under åren 2003-2008 just på grund av de biverkningar som vi såg vid behandling med preparatet efter några års användning. Mest iögonfallande var fettatrofi i ansiktet och på armar och ben. Denna fettförlust berodde visade det sig efterhand på mitokondrieskador – mitokondrieerna är viktiga för cellers energiförsörjning. Fettatrofi leder till rubbningar i både socker- och fettmetabolismen. Höggradig fettatrofi leder inte sällan till förstadier (insulinresistens, glukosintolerans) av typ II diabetes eller till en manifest diabetes. Men märk väl: i Sverige och knappast i vår del av världen används inte d4T eller stavudin längre. Förhöjt fasteinsulin gav signifikans i univariatanalysen. I just den här gruppen kan fasteinsulin > medianvärdet givetvis till en betydande del bero på fettatrofi som i första hand haft med behandling med Zerit att göra. Fettatrofi är emellertid inte den vanligaste vägen till förhöjt insulin, vare sig i fasta eller efter måltid, ej heller till insulinresistens och glukosintolerans, utan det är istället övervikt och alldeles särskilt bukfetma. Detta gäller även hivpositiva MSM, bland vilka förvisso långt ifrån alla någonsin har behandlats med d4T/stavudin. Förhöjt fibrinogen har i studien inte hög signifikans. Men det är möjligt att det ändå signalerar ett samband med den ökade risk för proppbildning som ses vid metabolt syndrom, som kan sägas vara ”ett förstadium till diabetes typ II”.

Lars Moberg

Poster 2: Hög förekomst av andra sexuellt överförbara infektioner hos män som har sex med män med nyupptäckt hivinfektion

Poster lkarstmma hiv 2011

Texten talar för sig själv. De data som redovisas i postern kan emellertid också ha betydelse för smittsamheten av hiv i den aktuella gruppen. Jag avser diskutera detta vid ett senare tillfälle.

Lars Moberg


 

Summary from the 18th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Boston, 2011


Författare: Per Björkman
Per Björkman är docent i infektionssjukdomar och överläkare på infektionskliniken i Malmö. Han har i många år arbetat med bland annat hiv, hepatiter, tuberkulos och andra infektionssjukdomar av olika slag. Han har också engagerat sig i internationellt arbete ibland annat Afrika och Asien. Han är ledamot i styrelsen för Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond. Den text som här publiceras är av intresse för såväl läkare som behandlar hivpatienter som för en intresserad allmänhet även om allt knappast är av intresse för bägge dessa grupper. Så föreställer jag mig exempelvis att de två följande ämnesorådena, tuberkulos och cryptococcos, som bägge är av stort intresse för läkare med ansvar för hivpatienter är av mindre intresse för icke medicinsk personal, medan däremot det material som följer därpå och som handlar om ”nya strategier för hivprevention” efter vad jag föreställer mig borde vara av stort intresse för både läkare med spetskompetens inom det aktuella området och för en intresserad allmänhet – för mig har det haft stort intresse både i min egenskap av hivläkare och intresserad allmän, eller mer specifikt i min egenskap av homosexuell man. Sak samma torde gälla andra. Det är inte särskilt svårt att snart nog upptäcka vad som intresserar en själv i denna allt sammantaget högintressanta och högkoncentrerade sammanställning av data från en högintressant konferens.
Publicerad 2011-10-25
Läs konferensrapporten pilpil

 


Dubbelinfektion med HIV och hepatit C


Författare: Jenny Stenkvist
Jenny Stenkvist (som fram till för inte så länge sedan hette Nilsson i efternamn) har under ett antal år arbetat på Karolinska sjukhuset (Huddinge), där hon har en tjänst som biträdande överläkare. Hon har stor erfarenhet av patienter med hepatit B och C men också av arbete med patienter med hiv och givetvis av patienter med både hiv
och hepatit B och/eller C. Publicerad 2011-10-24
Läs artikeln pilpil
Konferensrapport från 5th HIV Transmission Workshop


Wien 15-16 juli 2010
Författare: Lars Moberg
Publicerad 2011-06-27
Läs konferensrapporten pilpil

 


Afrikanska föräldrar med hivinfektion i Sverige


Ann-Sofie Åsander har arbetat som hivkurator på infektionskliniken i Stockholm under ca 20 års tid. Nu är hon anställd som postdoktor på Karolinska Institutet där hon håller på med en kvalitativ studie om livssituationen och den sexuella hälsan hos hivinfekterade unga vuxna med afrikansk bakgrund. Nedanstående artikel sammanfattar resultaten från den kvalitativa studien i hennes avhandlingsarbete "HIV-infected African parents living in Stockholm/Sweden - social networks, disclosure, parenthood, and knowledge about HIV-transmission".
Författare: Ann-Sofie Åsander.
Publicerad 2011-06-27
Läs artikeln pilpil

 


Hiv och Arbete – hur funkar det?


Författare: Hans Nilsson
Publicerad 2011-06-27
Läs artikeln pilpil


Star for Life
Författare: Peter Asplund
Publicerad 2011-06-27
Läs artikeln pilpil

 

© Perspektiv på hiv | Redaktör: Dr. Lars Moberg   . TOP

svarta uggs nike free run dam intersport rea uggs billigt Billiga Nike Air Max 90 Billigt Dam Billiga Nike Air Max Dam Nike Air Max Rea Sverige Billig Moncler malmö Rea Billig Moncler kläder Sverige Billig Moncler Halsduk & Keps Sverige Billiga Parajumpers stockholm Billiga Nike Air Max Dam Parajumpers long bear parka